Foto: Praia do Meireles- autoria - Michele Moro

Praia do Meireles